Kazane

Skillpoints: 0 / 230
Total bonus:
Dragon attack
Dragon HP
Dragon Food cost
Warrior dragon attack
Sorcerer dragon HP
Hunter dragon attack
Warrior dragon HP
Sorcerer dragon attack
Hunter dragon HP
5 points
10 points
10 points
10 points
15 points
25 points
25 points
25 points
10 points
10 points
10 points
10 points
10 points
15 points
10 points
15 points
Attack
+0%
/+3%
0 / 5
Attack
+0%
/+2%
0 / 5
HP
+0%
/+2%
0 / 5
HP
+0%
/+2%
0 / 5
Dragon Food
+0%
/-5%
0 / 5
Attack
+0%
/+3%
0 / 5
HP
+0%
/+6%
0 / 5
Attack
+0%
/+6%
0 / 5
HP
+0%
/+6%
0 / 5
W. attack
+0%
/+10%
0 / 5
S. HP
+0%
/+10%
0 / 5
H. attack
+0%
/+10%
0 / 5
H. attack
+0%
/+3%
0 / 2
S. HP
+0%
/+3%
0 / 2
W. HP
+0%
/+3%
0 / 2
Dragon Food
+0%
/-4%
0 / 2
Attack
+0%
/+3%
0 / 2
HP
+0%
/+3%
0 / 2
HP
+0%
/+3%
0 / 2
W. attack
+0%
/+5%
0 / 5
H. attack
+0%
/+5%
0 / 5
S. attack
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+5%
0 / 5
Attack
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+5%
0 / 5
Dragon Food
+0%
/-5%
0 / 5
W. HP
+0%
/+5%
0 / 5
H. HP
+0%
/+5%
0 / 5
S. HP
+0%
/+5%
0 / 5

Skill table

Bonus Levels Total cost
+3% Dragon attack 5 5
+2% Dragon attack 5 10
+2% Dragon HP 5 10
+2% Dragon HP 5 10
-5% Dragon Food cost 5 10
+3% Dragon attack 5 15
+6% Dragon attack 5 25
+6% Dragon HP 5 25
+6% Dragon HP 5 25
+10% Hunter dragon attack 5 25
+10% Sorcerer dragon HP 5 25
+10% Warrior dragon attack 5 25
+3% Hunter dragon attack 2 10
+3% Sorcerer dragon HP 2 10
+3% Warrior dragon HP 2 10
-4% Dragon Food cost 2 10
+3% Dragon attack 2 10
+3% Dragon HP 2 10
+3% Dragon HP 2 10
+5% Warrior dragon attack 5 10
+5% Hunter dragon attack 5 10
+5% Sorcerer dragon attack 5 10
+5% Dragon HP 5 15
+5% Dragon attack 5 15
+5% Dragon HP 5 15
-5% Dragon Food cost 5 10
+5% Warrior dragon HP 5 15
+5% Hunter dragon HP 5 15
+5% Sorcerer dragon HP 5 15
Level Upgrade cost Total skill points Combat level
1 5 Kazane Rider Shards 5 50
2 3 Kazane Rider Shards 6 100
3 3 Kazane Rider Shards 7 150
4 4 Kazane Rider Shards 8 200
5 4 Kazane Rider Shards 9 250
6 4 Kazane Rider Shards 10 300
7 4 Kazane Rider Shards 11 350
8 4 Kazane Rider Shards 12 400
9 4 Kazane Rider Shards 13 450
10 5 Kazane Rider Shards 18 500
11 5 Kazane Rider Shards 20 550
12 5 Kazane Rider Shards 22 600
13 5 Kazane Rider Shards 24 650
14 5 Kazane Rider Shards 26 700
15 5 Kazane Rider Shards 28 750
16 5 Kazane Rider Shards 30 800
17 6 Kazane Rider Shards 32 850
18 6 Kazane Rider Shards 34 900
19 6 Kazane Rider Shards 36 950
20 6 Kazane Rider Shards 41 1 000
21 6 Kazane Rider Shards 43 1 050
22 6 Kazane Rider Shards 45 1 100
23 6 Kazane Rider Shards 47 1 150
24 6 Kazane Rider Shards 49 1 200
25 6 Kazane Rider Shards 51 1 250
26 6 Kazane Rider Shards 53 1 300
27 7 Kazane Rider Shards 55 1 350
28 7 Kazane Rider Shards 57 1 400
29 7 Kazane Rider Shards 59 1 450
30 8 Kazane Rider Shards 64 1 500
31 8 Kazane Rider Shards 67 1 550
32 8 Kazane Rider Shards 70 1 600
33 8 Kazane Rider Shards 73 1 650
34 9 Kazane Rider Shards 76 1 700
35 9 Kazane Rider Shards 79 1 750
36 10 Kazane Rider Shards 82 1 800
37 10 Kazane Rider Shards 85 1 850
38 10 Kazane Rider Shards 88 1 900
39 11 Kazane Rider Shards 91 1 950
40 11 Kazane Rider Shards 96 2 000
41 12 Kazane Rider Shards 99 2 050
42 12 Kazane Rider Shards 102 2 100
43 13 Kazane Rider Shards 105 2 150
44 14 Kazane Rider Shards 108 2 200
45 14 Kazane Rider Shards 113 2 250
46 15 Kazane Rider Shards 116 2 300
47 15 Kazane Rider Shards 119 2 350
48 16 Kazane Rider Shards 122 2 400
49 17 Kazane Rider Shards 125 2 450
50 18 Kazane Rider Shards 130 2 500
51 20 Kazane Rider Shards 135 2 550
52 20 Kazane Rider Shards 140 2 600
53 20 Kazane Rider Shards 145 2 650
54 20 Kazane Rider Shards 150 2 700
55 20 Kazane Rider Shards 155 2 750
56 20 Kazane Rider Shards 160 2 800
57 20 Kazane Rider Shards 165 2 850
58 20 Kazane Rider Shards 170 2 900
59 20 Kazane Rider Shards 175 2 950
60 20 Kazane Rider Shards 180 3 000
61 22 Kazane Rider Shards 185 3 050
62 22 Kazane Rider Shards 190 3 100
63 22 Kazane Rider Shards 195 3 150
64 22 Kazane Rider Shards 200 3 200
65 22 Kazane Rider Shards 205 3 250
66 22 Kazane Rider Shards 210 3 300
67 22 Kazane Rider Shards 215 3 350
68 22 Kazane Rider Shards 220 3 400
69 22 Kazane Rider Shards 225 3 450
70 22 Kazane Rider Shards 230 3 500