Fera

Skillpoints: 0 / 230
Total bonus:
Grant rider spell mend
Rage regeneration
Dragon attack
Dragon HP
Rider spell cooldown
Invoker dragon attack
Invoker dragon HP
Warrior dragon HP
Hunter dragon attack
Hunter ammo
Sorcerer dragon HP
5 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
Spell
Mend
 
0 / 1
Rage
+0%
/+5%
0 / 5
Attack
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+5%
0 / 5
Rage
+0%
/+5%
0 / 5
Attack
+0%
/+5%
0 / 5
Cooldown
+0s
/-3s
0 / 5
I. attack
+0%
/+7.0%
0 / 5
I. HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5
W. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
W. HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5
H. attack
+0%
/+7.0%
0 / 5
H. attack
+0%
/+10%
0 / 5
Ammo
+0
/+1
0 / 1
S. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
S. HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5

Skill table

Bonus Levels Total cost
Grant rider spell Mend 1 5
+5% Rage regeneration 5 25
+7.0% Invoker dragon attack 5 25
+5% Dragon attack 5 25
+7.0% Warrior dragon HP 5 25
+10% Invoker dragon HP 5 25
+5% Dragon HP 5 25
+10% Warrior dragon HP 5 25
+10% Rage regeneration 5 25
+5% Rage regeneration 5 25
+10% Rage regeneration 5 25
+7.0% Hunter dragon attack 5 25
+5% Dragon attack 5 25
+7.0% Sorcerer dragon HP 5 25
+10% Hunter dragon attack 5 25
-3s Rider spell cooldown 5 25
+10% Sorcerer dragon HP 5 25
+1 Hunter ammo 1 25
+10% Rage regeneration 5 25
Level Upgrade cost Total skill points Combat level
1 5 Fera Rider Shards 5 50
2 3 Fera Rider Shards 7 100
3 3 Fera Rider Shards 9 150
4 4 Fera Rider Shards 11 200
5 4 Fera Rider Shards 13 250
6 4 Fera Rider Shards 15 300
7 4 Fera Rider Shards 17 350
8 4 Fera Rider Shards 19 400
9 4 Fera Rider Shards 21 450
10 5 Fera Rider Shards 26 500
11 5 Fera Rider Shards 28 550
12 5 Fera Rider Shards 30 600
13 5 Fera Rider Shards 32 650
14 5 Fera Rider Shards 34 700
15 5 Fera Rider Shards 36 750
16 5 Fera Rider Shards 38 800
17 6 Fera Rider Shards 40 850
18 6 Fera Rider Shards 42 900
19 6 Fera Rider Shards 44 950
20 6 Fera Rider Shards 49 1 000
21 6 Fera Rider Shards 51 1 050
22 6 Fera Rider Shards 54 1 100
23 6 Fera Rider Shards 57 1 150
24 6 Fera Rider Shards 60 1 200
25 6 Fera Rider Shards 63 1 250
26 6 Fera Rider Shards 67 1 300
27 7 Fera Rider Shards 71 1 350
28 7 Fera Rider Shards 75 1 400
29 7 Fera Rider Shards 79 1 450
30 8 Fera Rider Shards 84 1 500
31 8 Fera Rider Shards 88 1 550
32 8 Fera Rider Shards 92 1 600
33 8 Fera Rider Shards 96 1 650
34 9 Fera Rider Shards 100 1 700
35 9 Fera Rider Shards 105 1 750
36 10 Fera Rider Shards 110 1 800
37 10 Fera Rider Shards 115 1 850
38 10 Fera Rider Shards 120 1 900
39 11 Fera Rider Shards 125 1 950
40 11 Fera Rider Shards 130 2 000
41 12 Fera Rider Shards 135 2 050
42 12 Fera Rider Shards 140 2 100
43 13 Fera Rider Shards 145 2 150
44 14 Fera Rider Shards 150 2 200
45 14 Fera Rider Shards 155 2 250
46 15 Fera Rider Shards 160 2 300
47 15 Fera Rider Shards 165 2 350
48 16 Fera Rider Shards 170 2 400
49 17 Fera Rider Shards 175 2 450
50 18 Fera Rider Shards 180 2 500
51 20 Fera Rider Shards 185 2 550
52 20 Fera Rider Shards 190 2 600
53 20 Fera Rider Shards 195 2 650
54 20 Fera Rider Shards 200 2 700
55 20 Fera Rider Shards 205 2 750
56 20 Fera Rider Shards 210 2 800
57 20 Fera Rider Shards 215 2 850
58 20 Fera Rider Shards 220 2 900
59 20 Fera Rider Shards 225 2 950
60 20 Fera Rider Shards 230 3 000