Fera

Skillpoints: 0 / 230
Grant rider spell mend
Rage regeneration
Dragon attack
Dragon HP
Rider spell cooldown
Invoker dragon attack
Invoker dragon HP
Warrior dragon HP
Hunter dragon attack
Hunter ammo
Sorcerer dragon HP
5 points 25 points 25 points 25 points 25 points 25 points 25 points 25 points
Invoker attack
+0%
/+7.0%
0 / 5
Invoker HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5
H. attack
+0%
/+7.0%
0 / 5
H. attack
+0%
/+10%
0 / 5
Ammo
+0
/+1
0 / 1
Spell
Mend
 
0 / 1
Rage
+0%
/+5%
0 / 5
Attack
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+5%
0 / 5
Rage
+0%
/+5%
0 / 5
Attack
+0%
/+5%
0 / 5
Cooldown
+0s
/-3s
0 / 5
W. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
W. HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5
S. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
S. HP
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+10%
0 / 5

Skill table

Bonus Levels Total cost
Grant rider spell Mend 1 5
+5% Rage regeneration 5 25
+7.0% Invoker dragon attack 5 25
+5% Dragon attack 5 25
+7.0% Warrior dragon HP 5 25
+10% Invoker dragon HP 5 25
+5% Dragon HP 5 25
+10% Warrior dragon HP 5 25
+10% Rage regeneration 5 25
+5% Rage regeneration 5 25
+10% Rage regeneration 5 25
+7.0% Hunter dragon attack 5 25
+5% Dragon attack 5 25
+7.0% Sorcerer dragon HP 5 25
+10% Hunter dragon attack 5 25
-3s Rider spell cooldown 5 25
+10% Sorcerer dragon HP 5 25
+1 Hunter ammo 1 25
+10% Rage regeneration 5 25
Level Upgrade cost Total skill points Combat level
1 5 Fera Rider Shards 5 50
2 3 Fera Rider Shards 7 100
3 3 Fera Rider Shards 9 150
4 4 Fera Rider Shards 11 200
5 4 Fera Rider Shards 13 250
6 4 Fera Rider Shards 15 300
7 4 Fera Rider Shards 17 350
8 4 Fera Rider Shards 19 400
9 4 Fera Rider Shards 21 450
10 5 Fera Rider Shards 26 500
11 5 Fera Rider Shards 28 550
12 5 Fera Rider Shards 30 600
13 5 Fera Rider Shards 32 650
14 5 Fera Rider Shards 34 700
15 5 Fera Rider Shards 36 750
16 5 Fera Rider Shards 38 800
17 6 Fera Rider Shards 40 850
18 6 Fera Rider Shards 42 900
19 6 Fera Rider Shards 44 950
20 6 Fera Rider Shards 49 1 000
21 6 Fera Rider Shards 51 1 050
22 6 Fera Rider Shards 54 1 100
23 6 Fera Rider Shards 57 1 150
24 6 Fera Rider Shards 60 1 200
25 6 Fera Rider Shards 63 1 250
26 6 Fera Rider Shards 67 1 300
27 7 Fera Rider Shards 71 1 350
28 7 Fera Rider Shards 75 1 400
29 7 Fera Rider Shards 79 1 450
30 8 Fera Rider Shards 84 1 500
31 8 Fera Rider Shards 88 1 550
32 8 Fera Rider Shards 92 1 600
33 8 Fera Rider Shards 96 1 650
34 9 Fera Rider Shards 100 1 700
35 9 Fera Rider Shards 105 1 750
36 10 Fera Rider Shards 110 1 800
37 10 Fera Rider Shards 115 1 850
38 10 Fera Rider Shards 120 1 900
39 11 Fera Rider Shards 125 1 950
40 11 Fera Rider Shards 130 2 000
41 12 Fera Rider Shards 135 2 050
42 12 Fera Rider Shards 140 2 100
43 13 Fera Rider Shards 145 2 150
44 14 Fera Rider Shards 150 2 200
45 14 Fera Rider Shards 155 2 250
46 15 Fera Rider Shards 160 2 300
47 15 Fera Rider Shards 165 2 350
48 16 Fera Rider Shards 170 2 400
49 17 Fera Rider Shards 175 2 450
50 18 Fera Rider Shards 180 2 500
51 20 Fera Rider Shards 185 2 550
52 20 Fera Rider Shards 190 2 600
53 20 Fera Rider Shards 195 2 650
54 20 Fera Rider Shards 200 2 700
55 20 Fera Rider Shards 205 2 750
56 20 Fera Rider Shards 210 2 800
57 20 Fera Rider Shards 215 2 850
58 20 Fera Rider Shards 220 2 900
59 20 Fera Rider Shards 225 2 950
60 20 Fera Rider Shards 230 3 000