Cynret

Skillpoints: 0 / 230
Total bonus:
Grant rider spell plague pulse
Dragon HP
Sorcerer dragon HP
Dragon attack
Rage regeneration
Hunter dragon HP
Invoker dragon HP
Warrior dragon HP
Hunter dragon attack
Invoker dragon attack
5 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
25 points
Spell
Plague Pulse
 
0 / 1
HP
+0%
/+6%
0 / 5
S. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
Attack
+0%
/+6%
0 / 5
Attack
+0%
/+6%
0 / 5
Rage
+0%
/+3.5%
0 / 5
S. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
H. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
I. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
W. HP
+0%
/+7.0%
0 / 5
Rage
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+8%
0 / 5
Attack
+0%
/+6%
0 / 5
S. HP
+0%
/+5%
0 / 5
HP
+0%
/+6%
0 / 5
Attack
+0%
/+6%
0 / 5
H. attack
+0%
/+10%
0 / 5
Rage
+0%
/+6.5%
0 / 5
W. HP
+0%
/+10%
0 / 5
I. attack
+0%
/+7.0%
0 / 5

Skill table

Bonus Levels Total cost
Grant rider spell Plague Pulse 1 5
+6% Dragon HP 5 25
+6% Dragon attack 5 25
+7.0% Sorcerer dragon HP 5 25
+6% Dragon attack 5 25
+3.5% Rage regeneration 5 25
+7.0% Sorcerer dragon HP 5 25
+7.0% Hunter dragon HP 5 25
+7.0% Invoker dragon HP 5 25
+7.0% Warrior dragon HP 5 25
+5% Rage regeneration 5 25
+8% Dragon HP 5 25
+6% Dragon attack 5 25
+5% Sorcerer dragon HP 5 25
+6% Dragon HP 5 25
+6% Dragon attack 5 25
+10% Hunter dragon attack 5 25
+6.5% Rage regeneration 5 25
+10% Warrior dragon HP 5 25
+7.0% Invoker dragon attack 5 25
Level Upgrade cost Total skill points Combat level
1 5 Cynret Rider Shards 5 50
2 3 Cynret Rider Shards 7 100
3 3 Cynret Rider Shards 9 150
4 4 Cynret Rider Shards 11 200
5 4 Cynret Rider Shards 13 250
6 4 Cynret Rider Shards 15 300
7 4 Cynret Rider Shards 17 350
8 4 Cynret Rider Shards 19 400
9 4 Cynret Rider Shards 21 450
10 5 Cynret Rider Shards 26 500
11 5 Cynret Rider Shards 28 550
12 5 Cynret Rider Shards 30 600
13 5 Cynret Rider Shards 32 650
14 5 Cynret Rider Shards 34 700
15 5 Cynret Rider Shards 36 750
16 5 Cynret Rider Shards 38 800
17 6 Cynret Rider Shards 40 850
18 6 Cynret Rider Shards 42 900
19 6 Cynret Rider Shards 44 950
20 6 Cynret Rider Shards 49 1 000
21 6 Cynret Rider Shards 51 1 050
22 6 Cynret Rider Shards 54 1 100
23 6 Cynret Rider Shards 57 1 150
24 6 Cynret Rider Shards 60 1 200
25 6 Cynret Rider Shards 63 1 250
26 6 Cynret Rider Shards 67 1 300
27 7 Cynret Rider Shards 71 1 350
28 7 Cynret Rider Shards 75 1 400
29 7 Cynret Rider Shards 79 1 450
30 8 Cynret Rider Shards 84 1 500
31 8 Cynret Rider Shards 88 1 550
32 8 Cynret Rider Shards 92 1 600
33 8 Cynret Rider Shards 96 1 650
34 9 Cynret Rider Shards 100 1 700
35 9 Cynret Rider Shards 105 1 750
36 10 Cynret Rider Shards 110 1 800
37 10 Cynret Rider Shards 115 1 850
38 10 Cynret Rider Shards 120 1 900
39 11 Cynret Rider Shards 125 1 950
40 11 Cynret Rider Shards 130 2 000
41 12 Cynret Rider Shards 135 2 050
42 12 Cynret Rider Shards 140 2 100
43 13 Cynret Rider Shards 145 2 150
44 14 Cynret Rider Shards 150 2 200
45 14 Cynret Rider Shards 155 2 250
46 15 Cynret Rider Shards 160 2 300
47 15 Cynret Rider Shards 165 2 350
48 16 Cynret Rider Shards 170 2 400
49 17 Cynret Rider Shards 175 2 450
50 18 Cynret Rider Shards 180 2 500
51 20 Cynret Rider Shards 185 2 550
52 20 Cynret Rider Shards 190 2 600
53 20 Cynret Rider Shards 195 2 650
54 20 Cynret Rider Shards 200 2 700
55 20 Cynret Rider Shards 205 2 750
56 20 Cynret Rider Shards 210 2 800
57 20 Cynret Rider Shards 215 2 850
58 20 Cynret Rider Shards 220 2 900
59 20 Cynret Rider Shards 225 2 950
60 20 Cynret Rider Shards 230 3 000